Taimi-tuoli

Tätä tuotetta valmistetaan piensarjoina tilauksesta vaihtuvista materiaaleista. Kuvan tuoli kotimaista jalavaa.

/

Taimi chair

This is a made to order chair manufactured in small batches from varying materials. The chair pictured is made of finnish elm.