Taimi tuoli / Taimi chair

Neljän tuolin sarja kotimaisesta jalavasta / Four chair set made of Finnish elm