Keittiökalusteet saarnesta / Kitchen Cabinetry of Ash

Kokonaan massiivipuiset keittiökalusteet. Rungot koivua, näkyvät osat saarnea. / Kitchen cabinetry of solid wood. Frames birch, visible parts are ash wood.