Senkki / Side Board

Senkki koivusta perinteisillä liitoksilla. / Side board of solid birch with traditional jonery.