Jakkara

Punatammea, käsin työstetyt liitokset

/

Stepping Stool

Red Oak, hand cut joinery