1920-lukulaiset tuolit / 1920's Style Chairs

2kpl tuoleja asiakkaan 1920-luvulta peräisin olevan mallikappaleen mukaan. / 2pcs of chairs made according to an existing chair from the 1920's